(HUSREGEL)Vapenegenskaper

Till Strid
Till Vapentabellerna
Tillbaka till Husregler

Genomträngande skadan

Genomträngande skadan är skadan efter SV. Förkortas G.skadan.

Skadetyper

Vapen skadar på olika sätt, vilket gör dom anpassade för olika situationer. Dessa är utöver de elementala skadorna, eld, frost osv.
Det finns tre skadetyper: skärande, krossande, spetsande

Skärande(skär)
G.skadan x1,5
Spetsande(spets)
G.skadan x2 mot Torso/Kropp och Huvud. G.skadan x1 mot övriga kroppsdelar
Krossande(kross)
G.skadan x2 mot BV om materialet på föremålet är av ben, sten, trä, metall eller liknande hårdare material. Mjuka material får G.skadan x0,5 mot BV
Gäller inte för holmgång

Alla dessa förutsätter en motståndare likt människan, med organ osv. Ibland kan dessa ändras om man möter vissa onaturliga fiender så som Draug, Stenhinje, etc.

Attacktyper

Det finns också fyra olika attacktyper; Sving, Stöt, Skott och Kast.
Svingande attacker orsakar ofta mer skada pga momentumet medan stötande är snabbare

Exempel: Ett Slagsvärd både användas för att svinga eller stöta, och beroende på vilket sätt man använder blir skada och IM olika. Dessutom brukar skadetypen också ändras. Att svinga ett svärd orsakar skärande skada, medan att stöta ett svärd orsakar spetsande skada.

Räckvidd(Räckv.)

Alla vapens attacker har en Räckvidd i meter. Räckvidden skrivs min-max, där min är kortaste distansen vapnets attack kan användas på, och max den längsta.
0 m betyder att attacken kan användas i närkontakt, tex som holmgång, och dolk.
Är attacktypen skott eller kast betyder räckvidden distansen skottet eller kastet kan nå.

Längd

Längd är bara ett sätt av visa ungefär hur långt vapnet är förhållande till andra, inte deras exakta längd i meter.
Längd finns inte med i tabellen som attribut, men kan anses vara samma som vapnets längsta räckvidd på antingen stöt- eller sving- attacker.
Tex ett långspjut har längden 3.

 • Situationer där Längd kan vara viktigt;
  • Framförallt inomhus kan långa vapen vara otympliga, men det finns andra liknande situationer där ett längre vapen kan orsaka problem i vardagen.
  • Vapenlagar: Många civiliserade områden(städer) är det förbjudet att gå runt med långa spjut och långsvärd utan att man är i militär tjänst. Kanske ett vapen med längd över 1 eller tom 0 inte får bäras övht(undantag trästaven). Om hirdmän upptäcker detta konfiskeras antagligen vapnet och kanske bara fås tillbaka mot böter. Vid ingång till städer och borgar tas dessa vapen hand om i vakthuset tills att man lämnar igen.
  • Bära vapen dolt: Ungefär som ovan. Endast dolken har 0 i längd, vilket gör den väldigt lätt att dölja. Ju längre vapnet är, desto lättare kan det upptäckas och kanske är det totalt förbjudet att bära vapen övht i vissa situationer (även här kan trästav vara undantag).

Initiativmodifikation(IM)

IM får lite annorlunda funktion.
IM är nu tiden i segment det tar att utföra handlingen med vapnet, från att attacken börjar till att man återhämtat vapnet och är redo för nästa handling.
Under denna tid går det inte att använda vapnet, och därmed armen, till något annat, men däremot kan man använda sköldarmen(om inte vapnet används med båda händerna!)

Detta gör personer som svingar stora tvåhandsvapen väldigt utsatta och öppna för attack. Dessa personer gör klokt i att investera i gedigen rustning!

 • Alla stridshandlingar har IM. Pareringar och Attacker har IM -1. Se Strid för mer info.
 • En handling måste ha minst IM -1.
 • Se Vapentabellerna för IM på varje vapen.
 • Se Fördjupningar som påverkar IM på vapen.

Fattning

Vapen kan användas med antingen en eller två händer.
Vissa vapen kräver att du alltid använder två händer, så kallade tvåhandsvapen, för att vapnet ska kunna användas effektivt i attack och försvar. Det betyder att alla attacker och pareringar kräver tvåhandsfattning med det vapnet.
Vissa vapen har attacker som kräver tvåhandsfattning, även om vapnet kan användas i en hand. Det betyder inte att pareringar måste hanteras med båda händerna.

 • De vapen som kräver tvåhandsfattning är markerade så som “vapennamn2”.
 • De attacker som kräver tvåhandsfattning är markerade så som “attack2”.

Att hantera närstridsvapen med båda händerna ger +5 SP, men inte för lätta vapen.

Krokar

En del vapen har krokar, näbbar eller andra sätt att kroka tag i saker med. Den kan användas för att dra ner sköldar eller ryttare.

Vapen med krokar: Korpnäbb, Tvåhandshacka, Tvåhandsyxa, Skäggyxa, Stridsyxa.

 • Att använda kroken räknas som en vapenhandling
 • Chans att lyckas är lika med antal SP man vill spendera på handlingen.
 • IM: -3

Kroka sköld innebär att man drar bort skölden med hjälp av kroken eller huvudet på vapnet. Lyckas handlingen, kan sköldbäraren inte använda skölden eller dess passivas skydd så länge anfallaren väljer att hålla skölden låst. Anfallaren kan ej heller använda vapnet till andra handlingar. Varje SR görs ett nytt slag där anfallaren väljer hur mkt SP denne vill spendera, precis som vid första försöket. När slaget misslyckas åtefår sköldbäraren kontroll över skölden.

 • Kan bara pareras med vapen
 • Anfallaren kan välja att bara dra bort skölden för att direkt följa upp med attack, utan att skölden kan användas.

Dra ner ryttare betyder att man försöker dra en ryttare av sin häst.

 • Kan pareras som vanligt, men regler för Flankering gäller.
 • Eftersom ryttaren sitter på häst, krävs ofta längre vapen, med räckvidd på 2 eller 3 m.

Kättingvapen

Kättingvapen är svåra att parera. Alla försök att parera har -4 på att lyckas.

Till Strid
Till Vapentabellerna
Tillbaka till Husregler

(HUSREGEL)Vapenegenskaper

Äventyr i Trudvang 1.0 ollman_erik Seku