(HUSREGEL)Rustningar

Nya Rustningar

Rustning (Torso) SV/BV Tyngd Vikt(kg) Värde Noteringar
Päls 1/10 1 1 1,5 sm Varm
Kviltat harnesk 2/20 2 2,4 5,5 sm Varm
Läderlamellhauberk 3/30 3 4 8 sm
Järnlamellhauberk 4/40 4 10,5 18 sm
Ringbrynjehauberk 5/50 4 8 26 sm SV+2 mot skär, SV-2 mot kross
Brigadine 6/60 4 9 40 sm
Plåtkyrass 7/70 4 8,7 148 sm SV+3 mot skär och spets
Rustning (Armar) SV/BV Tyngd Vikt(kg) Värde Noteringar
Pälsärmar 1/10 1 0,5 1 sm Varma
Kviltade ärmar 2/20 2 1,2 3,6 sm Varma
Läderskenor 3/30 3 3 4,5 sm
Järnskenor 4/40 4 6 13 sm
Ringbrynjeärmar 5/50 4 4,7 17 sm SV+2 mot skär, SV-2 mot kross
Splintade armskenor 6/60 4 5 26 sm
Plåtskenor 7/70 4 4 59 sm SV+3 mot skär och spets
Rustning (Ben) SV/BV Tyngd Vikt(kg) Värde Noteringar
Pälsbyxor 1/10 1 0,8 1,5 sm Varma
Kviltade byxor 2/20 2 1,6 4,2 sm Varma
Läderlamellkjol 3/30 3 3 6,5 sm
Järnlamellkjol 4/40 4 9 15 sm
Ringbrynjehosor 5/50 4 7 20 sm SV+2 mot skär, SV-2 mot kross
Splintade benskydd 6/60 4 7,5 30 sm
Plåtskenor 7/70 4 6 95 sm SV+3 mot skär och spets
Rustning (Huvud) SV/BV Tyngd Vikt(kg) Värde Noteringar
Pälsmössa 1/10 1 0,4 1 sm Varm
Kvilthuva 2/20 2 0,5 1,8 sm Varm
Konhjälm 3/30 3 1 3,6 sm
Järnlamellhjälm 4/40 4 1,5 7,5 sm
Ringbrynjehuva 5/50 4 1,3 11 sm SV+2 mot skär, SV-2 mot kross
Öppen Plåthjälm 6/60 5 1,6 39 sm SV+3 mot skär
Full plåthjälm 7/70 6 2 49 sm SV+3 mot skär och spets
  • Armskydd och benskydd har Tyngd, Vikt, Värde utsatta parvis, medan SV/BV gäller separat. Går ena ärmen sönder betyder det inte att andra ärmen gör det.
  • Varje lager utöver det första ger +1 Tyngd på den kroppsdelen.
  • Brigadine och Ringbrynja kan döljas under kläder.
  • Kross gör bara halv skada på BV mot Päls, Kvilt, Läder, och Ringbrynja.

Ingen födjupning, Tyngd 0
Rustbärare I, Tyngd 8
Rustbärare II, Tyngd 16
Rustbärare III, Tyngd 24
Rustbärare IV, Tyngd 32
Rustbärare V, Tyngd 40

Rustningsrörlighet drar ner Tyngd med 4 per nivå.

Addera ihop Tyngd för hjälm, benskydd, armskydd och harnesk.

Tyngd FM/RM IM
1-4 -0 -0
5-8 -1 -0
9-12 -1 -1
13-16 -1 -1
17-20 -2 -2
21-24 -2 -2
25-28 -2 -3
29-32 -3 -3
33-36 -3 -4
37-40 -3 -4
41-44 -4 -5
  • FM är färdighetsmodifikation för alla färdigheter som kräver rörlighet.
  • RM är förflyttningsmodifikation i meter per SR.
  • IM är modifikationen på IM för alla rörelsebaserade handlingar i Strid, vilket är typ alla stridshandlingar.

platlamell.jpg
92c18e4e0b4744a5eb74c3bd5e93bd8a.jpg
Järnlamell på ringbrynja Läderlamell

Tillbaka till Husregler

(HUSREGEL)Rustningar

Äventyr i Trudvang 1.0 ollman_erik Seku