(HUSREGEL)Nya Vapentabeller

Till Strid
Till Vapenegenskaper
Tillbaka till Husregler

Svärd

Krumsvärd
Tyngd Material VH SV/BV Värde shamshir-88sts-full-1.jpg
Lätt Järn 4 7/70 11 sm
Attacktyp Räckvidd IM Skada Annat
Sving 1 m -2 skär 1T10(10)
Kast 1-15 m -2 spets 1T10(10)-5
Bredsvärd
Tyngd Material VH SV/BV Värde viking-sword-88vs-full-1.jpg
Medeltungt Järn 3 8/80 12 sm
Attacktyp Räckvidd IM Skada Annat
Sving 1 m -3 skär 1T10(9-10)+1
Stöt 1 m -2 spets 1T10(9-10)
Stöt 0 m -2 kross 1T10
Kast 1-10 m -3 spets 1T10(9-10)-5
Långsvärd
Tyngd Material VH SV/BV Värde SH2250-920-1.jpg
Medeltungt Järn 3 9/90 18 sm
Attacktyp Räckvidd IM Skada Annat
Sving 1-2 m -5 skär 1T10(9-10)+1
Sving2 1-2 m -4 skär 1T10(9-10)+1
Stöt 1-2 m -3 spets 1T10(9-10)
Kast 1-10 m -5 spets 1T10(9-10)-5
Miekka
Tyngd Material VH SV/BV Värde
Medeltungt Alfarka 3 9/90 330 sm
Attacktyp Räckvidd IM Skada Annat
Sving 1-2 m -2 skär 1T10(9-10)
Sving2 1-2 m -1 skär 1T10(9-10)+1
Stöt 1-2 m -1 spets 1T10(9-10)
Stöt 0 m -1 kross 1T10
Kast 1-10 m -2 spets 1T10(9-10)
Tvåhandssvärd2
Tyngd Material VH SV/BV Värde two-handed-great-sword-88wgs-full-1.jpeg
Tungt Järn 2 10/100 24 sm
Attacktyp Räckvidd IM Skada Annat
Sving 1-2 m -5 skär 1T10(8-10)+2
Stöt 1-2 m -4 spets 1T10(8-10)
Kast 1-5 m -5 spets 1T10(8-10)-5

Yxor

Handyxa
Tyngd Material VH SV/BV Värde
Lätt Järn/trä 4 6/60 6 sm
Attacktyp Räckvidd IM Skada Annat
Sving 1 m -3 skär 1T10(10)+1
Kast 1-15 m -3 skär 1T10(10)+1
Korpnäbb
Tyngd Material VH SV/BV Värde
Medeltungt Järn/trä 3 7/70 10 sm
Attacktyp Räckvidd IM Skada Annat
Sving 1 m -4 spets 1T10(9-10)+1
Kast 1-10 m -4 spets 1T10(9-10)-5
Pendelyxa
Tyngd Material VH SV/BV Värde
Medeltungt Järn/trä 3 8/80 30 sm
Attacktyp Räckvidd IM Skada Annat
Sving 1-2 m -5 skär 1T10(9-10)+2
Stöt 1-2 m -3 skär 1T10(9-10)
Kast 1-10 m -5 skär 1T10(9-10)-5
Skäggyxa
Tyngd Material VH SV/BV Värde axe_GB2076.jpg
Medeltungt Järn/trä 3 8/80 13 sm
Attacktyp Räckvidd IM Skada Annat
Sving 1-2 m -5 skär 1T10(9-10)+2
Kast2 1-10 m -5 skär 1T10(9-10)+2
Kast 1-10 m -5 skär 1T10(9-10)-5
Stridsyxa
Tyngd Material VH SV/BV Värde 882439az1.jpg
Medeltungt Järn/trä 3 7/70 11 sm
Attacktyp Räckvidd IM Skada Annat
Sving 1 m -5 skär 1T10(9-10)+2
Sving 1 m -5 spets 1T10(9-10)
Kast 1-10 m -5 skär 1T10(9-10)-5
Tvåhandsyxa2
Tyngd Material VH SV/BV Värde
Tungt Järn/trä 2 9/90 22 sm
Attacktyp Räckvidd IM Skada Annat
Sving 1-2 m -6 skär 1T10(8-10)+3
Kast 1-5 m -6 skär 1T10(8-10)-5
Tvåhandshacka2
Tyngd Material VH SV/BV Värde
Tungt Järn/trä 2 8/80 18 sm
Attacktyp Räckvidd IM Skada Annat
Sving 1-2 m -6 spets 1T10(8-10)+2
Kast 1-5 m -6 spets 1T10(8-10)-5

Krossvapen

Klubba3
Tyngd Material VH SV/BV Värde
Lätt Trä 4 4/40 0,2 sm
Attacktyp Räckvidd IM Skada Annat
Sving 1 m -2 kross 1T10(10)+1
Kast 1-15 m -2 kross 1T10(10)-5
Spikklubba3
Tyngd Material VH SV/BV Värde
Lätt Järn/trä 4 5/50 1 sm
Attacktyp Räckvidd IM Skada Annat
Sving 1 m -3 kross 1T10(10)+1
Kast 1-15 m -3 kross 1T10(10)-5
Morgonstjärna3
Tyngd Material VH SV/BV Värde
Medeltungt Järn 3 9/90 14 sm
Attacktyp Räckvidd IM Skada Annat
Sving 1 m -5 kross 1T10(9-10)+2
Kast 1-10 m -5 kross 1T10(9-10)-5
Stridshammare
Tyngd Material VH SV/BV Värde warhammer.jpg
Medeltungt Järn/trä 3 7/70 11 sm
Attacktyp Räckvidd IM Skada Annat
Sving 1 m -4 kross 1T10(9-10)+2
Sving 1 m -4 spets 1T10(9-10)
Kast 1-10 m -4 kross 1T10(9-10)-5
Stridsklubba3
Tyngd Material VH SV/BV Värde
Medeltungt Järn 3 10/100 14 sm
Attacktyp Räckvidd IM Skada Annat
Sving 1 m -5 kross 1T10(9-10)+2
Kast 1-10 m -5 kross 1T10(9-10)-5
Tvåhandsklubba23
Tyngd Material VH SV/BV Värde
Tungt Trä/Järn 2 8/80 24 sm
Attacktyp Räckvidd IM Skada Annat
Sving 1-2 m -6 kross 1T10(8-10)+3
Kast 1-5 m -6 kross 1T10(8-10)-5

Kättingvapen

Oxpiska
Tyngd Material VH SV/BV Värde
Lätt Läder 2 5/50 1 sm / m
Attacktyp Räckvidd IM Skada Annat
Sving max 6m4 -1 kross 1T5+1
Stridsgissel
Tyngd Material VH SV/BV Värde
Medeltungt Järn/trä 3 7/70 12 sm
Attacktyp Räckvidd IM Skada Annat
Sving 1 m -4 kross 1T10(9-10)+2
Kast 1-10 m -4 kross 1T10(9-10)-5
Stridslaga
Tyngd Material VH SV/BV Värde
Medeltungt Järn/trä 3 7/70 7 sm
Attacktyp Räckvidd IM Skada Annat
Sving 1 m -4 kross 1T10(9-10)+2
Kast 1-10 m -4 kross 1T10(9-10)-5
Trollgissel2
Tyngd Material VH SV/BV Värde
Tungt Järn/trä 2 8/80 14 sm
Attacktyp Räckvidd IM Skada Annat
Sving 1-2 m -6 kross 1T10(8-10)+3
Kast 1-5 m -6 kross 1T10(8-10)
Tvåhandslaga2
Tyngd Material VH SV/BV Värde
Tungt Järn/trä 2 7/70 10 sm
Attacktyp Räckvidd IM Skada Annat
Sving 1-2 m -6 kross 1T10(8-10)+3
Kast 1-5 m -6 kross 1T10(8-10)-5

Stångvapen

Kortspjut
Tyngd Material VH SV/BV Värde
Lätt Järn/trä 4 3/30 2 sm
Attacktyp Räckvidd IM Skada Annat
Stöt 1 m -1 spets 1T10(10)
Stöt 1 m -1 kross 1T10
Kast 1-15 m -1 spets 1T10(10)
Jaktspjut
Tyngd Material VH SV/BV Värde
Medeltungt Järn/trä 3 4/40 3 sm
Attacktyp Räckvidd IM Skada Annat
Stöt 1-2 m -2 spets 1T10(9-10)
Stöt 1-2 m -2 kross 1T10(10)
Kast 1-10 m -2 spets 1T10(9-10)
Trästav
Tyngd Material VH SV/BV Värde
Medeltungt Järn/trä 3 4/40 0,5 sm
Attacktyp Räckvidd IM Skada Annat
Sving3 1-2 m -3 kross 1T10(9-10)+1
Stöt 1-2 m -2 kross 1T10(9-10)
Kast 1-10 m -3 kross 1T10(9-10)-5
Långspjut
Tyngd Material VH SV/BV Värde
Tungt Järn/trä 2 5/50 4 sm
Attacktyp Räckvidd IM Skada Annat
Stöt2 1-3 m -3 spets 1T10(8-10)
Stöt 2-3 m -3 spets 1T10(10)
Kast 1-5 m -3 spets 1T10(8-10)
Huggspjut
Tyngd Material VH SV/BV Värde
Tungt Järn/trä 2 8/80 20 sm
Attacktyp Räckvidd IM Skada Annat
Sving2 2-3 m -5 skär 1T10(8-10)+2
Stöt2 1-3 m -4 spets 1T10(8-10)
Stöt 2-3 m -5 spets 1T10(10)
Kast 1-5 m -5 spets 1T10(8-10)-5
Pålhammare2
Tyngd Material VH SV/BV Värde
Tungt Järn/trä 2 8/80 28 sm
Attacktyp Räckvidd IM Skada Annat
Sving 1-2 m -7 kross 1T10(8-10)+3
Sving 1-2 m -7 spets 1T10(8-10)+2
Stöt 1-2 m -5 spets 1T10(8-10)
Kast 1-5 m -7 kross 1T10(8-10)-5

Stickvapen

Dolk
Tyngd Material VH SV/BV Värde
Lätt Järn/trä 4 5/50 2 sm
Attacktyp Räckvidd IM Skada Annat
Stöt 0 m -1 spets 1T10(10)
Kast 1-15 m -2 spets 1T10(10)
Långdolk
Tyngd Material VH SV/BV Värde
Lätt Järn/trä 4 6/60 3 sm
Attacktyp Räckvidd IM Skada Annat
Stöt 0-1 m -2 spets 1T10(10)
Sving 1 m -2 skär 1T10(10)
Kast 1-15 m -2 spets 1T10(10)
Kortsvärd
Tyngd Material VH SV/BV Värde
Lätt Järn/trä 4 7/70 9 sm
Attacktyp Räckvidd IM Skada Annat
Stöt 0-1 m -2 spets 1T10(10)
Sving 1 m -3 skär 1T10(10)
Kast 1-15 m -3 spets 1T10(10)-5

Armborst

Lätt armborst2
Tyngd Material VH SV/BV Värde
Medeltungt Järn/trä 1/4 5/50 32 sm
Attacktyp Räckvidd IM Skada Annat
Skott 1-50/51-100 m -5 spets 1T10(9-10)
Stöt 1 m -5 kross 1T10(10)
Tungt Armborst2
Tyngd Material VH SV/BV Värde
Tungt Järn/trä 1/6 5/50 45 sm
Attacktyp Räckvidd IM Skada Annat
Skott 1-80/81-160 m -6 spets 1T10(8-10)
Stöt 1 m -6 kross 1T10(10)
Arbalest2
Tyngd Material VH SV/BV Värde
Tungt Järn/trä 1/8 6/60 75 sm
Attacktyp Räckvidd IM Skada Annat
Skott 1-100/101-200 m -7 spets 1T10(7-10)
Stöt 1 m -7 kross 1T10(10)

Pilbågar

Jaktbåge2
Tyngd Material VH SV/BV Värde
Lätt Trä 3 2/20 6 sm
Attacktyp Räckvidd IM Skada Annat
Skott 1-30/31-80 m -3 spets 1T10(10)
Förstärkt båge2
Tyngd Material VH SV/BV Värde
Medeltungt Trä 2 3/30 10 sm
Attacktyp Räckvidd IM Skada Annat
Skott 1-50/51-110 m -4 spets 1T10(9-10)
Sammansatt båge2
Tyngd Material VH SV/BV Värde
Tungt Trä 2 3/30 22 sm
Attacktyp Räckvidd IM Skada Annat
Skott 1-70/71-150 m -5 spets 1T10(8-10)

Slungor

Slunga
Tyngd Material VH SV/BV Värde
Lätt Läder 2 1/10 1 sm
Attacktyp Räckvidd IM Skada Annat
Skott 1-20/21-40 m -2 kross 1T10
Stavslunga
Tyngd Material VH SV/BV Värde
Medeltungt Läder/trä 2 3/30 3 sm
Attacktyp Räckvidd IM Skada Annat
Skott 1-35/36-50 m -4 kross 1T10(10)

Sköldar

Liten sköld
Tyngd Material VH PS SV/BV Värde
Lätt Trä 3 1-2 5/50 1 sm
Attacktyp Räckvidd IM Skada Annat
Stöt 1 m -1 kross 1T10
Medelstor sköld
Tyngd Material VH PS SV/BV Värde
Medeltungt Trä 2 1-4 5/50 2 sm
Attacktyp Räckvidd IM Skada Annat
Stöt 1 m -2 kross 1T10
Stor sköld
Tyngd Material VH PS SV/BV Värde
Tungt Trä 1 1-8 5/50 3 sm
Attacktyp Räckvidd IM Skada Annat
Stöt 1 m -3 kross 1T10

Holmgång

Höger Näve
VH
1
Attacktyp Räckvidd IM Skada Annat
Stöt 0 m -2 kross 1T5
Vänster Näve
VH
1
Attacktyp Räckvidd IM Skada Annat
Stöt 0 m -2 kross 1T5
Spark/knä
VH
1
Attacktyp Räckvidd IM Skada Annat
Stöt 0-1 m -4 kross 1T10 Kan bara sparka mot ben och kropp.

1 Kastlängd beror på din fördjupning.

2 Kräver tvåhandsfattning

3 Vapnet/Attacken är lätt att träffa med, +2 på attacker.

4 Längden på piskor bestäms vid tillverkning eller köp. Räckviddens min och max är alltid samma.

5 Distanser för kastvapen

Normal skada Halverad skada
Lätta vapen 2-15 m 16-20 m
Medetunga vapen 2-10 m 11-15 m
Tunga vapen 2-5 m 6-10 m
Vapen som inte är anpassade och tillverkade för att kastas ger –5 i skada när de används som kastvapen.

Till Strid
Till Vapenegenskaper
Tillbaka till Husregler

(HUSREGEL)Nya Vapentabeller

Äventyr i Trudvang 1.0 ollman_erik Seku