(HUSREGEL)Nya Vapengrupper

Vi har ändrat om vapengrupperna, viktigt framförallt när man köper fördjupningar i strid. Se också Nya Vapentabeller

Nya Vapengrupper

Yxor Handyxa, Korpnäbb, Pendelyxa, Skäggyxa, Stridsyxa, Tvåhandsyxa, Tvåhandshacka
Svärd Bredsvärd, Krumsvärd, Miekka, Slagsvärd/Långsvärd, Tvåhandssvärd
Krossvapen Klubba, Morgonstjärna, Spikklubba, Stridshammare, Stridsklubba, Tvåhandsklubba
Kättingvapen Oxpiska, Stridsgissel, Stridslaga, Trollgissel, Tvåhandslaga
Stångvapen Kortspjut, Jaktspjut, Trästav, Långspjut, Huggspjut, Pålhammare
Stickvapen Dolk, Långdolk, Kortsvärd
Pilbågar Jaktbåge, Förstärkt båge, Sammansatt båge
Armborst Lätt armborst, Armborst, Tungt Armborst
Slungor Slunga, Stavslunga
Holmgång Obeväpnad strid
Kastvapen1 Dolk, Långdolk, Handyxa, Skäggyxa, Jaktspjut, Kortspjut, Långtspjut, Miekka, Trollgissel.

1 Övriga vapen ger -5 på att lyckas träffa och har halverad räckvidd vid kast.

Tillbaka till Husregler

(HUSREGEL)Nya Vapengrupper

Äventyr i Trudvang 1.0 ollman_erik Seku