Tag: demonbroder

Results

  • Silvana av hus Rymond.

    Född i Teutonden, dotter till Ser Ilven och Fru Hilda av hus [[Rymond]]. Hon visade tidigt intresse i ridning och skolades senare i vapenkonst och väpnade åt sin äldre kusin, Bolvinda. Silvana visade sig väldigt lämplig för [[ …