Silvtrunder

Geografi

Silvtrunder ligger i norra Vastermark, söder om Fjal.

Gelden, herrefolk och tjänstefolk

Geld är det Väströniska ordet på Gwheld(tronländska) och betyder själaskuld.
I Silvtrunder, liksom hela Vastermark, är Gelden ett sorts ansvar, plikt, var människa har mot en annan. Denna tradition kommer från riddarordnarna som började med att hänge sina liv till orden och plikten som riddare. Senare har detta fött ett tjänarsamhälle där alla är underkastade någon eller något. Exempel är bönder som tjänar riddarna, riddarna som tjänar furstar, furstar som tjänar landskungar. Kungarna tjänar i viss mån kyrkan, som i sin tur tjänar Gave. Silvtrunder är inget undantag, men fokus ligger på riddarna och deras ordnar.

Hierarkin i Silvtrunder:
SilverkonungJärnfursteFurste/ Ordensmästare Riddare/StadsadelGårdsfolk

Statsskick

Silvtrunder är en valmonarki, där ett råd av riddare, kallat Ordensrådet, väljer vem som blir nästa kung varje gång den gamla dör, avsätts, abdikerar eller liknande. Rådet består av riddare från de sex storhusen i Silvtrunder, och varje hus har ett antal riddare i relation till deras ordensstorlek som sitter i rådet. Den nya kungen välsignas av Ovus och tar titeln ”Silverkonung”. Numera regerar huset Gavlond i syd.
Endast en riddare kan bli nominerad till kung, allra oftast järnfursten.
Kronans ägor blir de ägor som huset redan har.
Kronans inkomster kommer från deras egna ägor, inte från dess vasaller. Likaså Järnfurstarna tar inte heller ut några skatter från sina vasaller. Allas inkomster kommer från beskattning av egna ägor.
Var järnfurste med sin orden styr sina ägor likt ett självständigt land, och furstarna är aldrig skyldiga kungen något, utom när landet är hotat.
Skulle Silvtrunder anfallas av en utomstående makt, har kungen rätt att kalla in sina furstar och en del av deras här för att försvara.
Har kungen god orsak, kan han också kalla till krig för anfall och även då måste var furste förse kronan med trupper. Krigsförklaringar mot andra länder är mycket ovanliga.
Furstarna får utföra krig mot varann utan att kronan lägger sig i.

Silvtrunder är alltså en väldigt decentraliserad stat, och kan ses mer som en samling furstedömen, där en kung representerar dom inför övriga länder och kyrkan.

Siltrunders klasser
(fallande ordning för status):
1. Högadeln/Kyrkan (Furstar, Ordensmästare(inkl heliga), Storgavlianer)
2. Lågadeln/Kyrkan (Riddare(inkl heliga), Gavlianer)
3. Lärda män/kvinnor(Historiker, Matematiker, Botaniker, Bestiarier, etc.)
4. Krigarklassen (avlönade yrkeskrigare och livvakter)
5. Gårdsfolk(Hantverkare/Handelsmän/Bönder/Jägare/ etc.)
6. Vitnervävare/Rovriddare
7. Utlaupsmenn(Laglösa)/Rovriddare

landetsStruktur.jpg

Silvtrunder

Äventyr i Trudvang 1.0 ollman_erik Seku