Riddarordnar

I Silvtrunder är riddarodnarna i princip de adliga husen och deras riddare. Alla furstar har en egen orden, med sina lojala riddare, som de fördelar mark till. Furstarna är oftast mästare över orden och sköter militära uppgifter, men ibland kan detta ämbete ges över till en lojal riddare (ofta familjemedlem) permanent eller tillfälligt, om fursten själv är för gammal/ung eller långvarigt sjuk. Det är orden som har makten i landet och mästaren som styr.

Orden är också en slags union av dessa riddare som svär att upphålla ett visst ideal eller livsmål, en slags kod av ära. Alla riddare svärs in i en orden när dom adlas, oftast samma order som tillhör den som adlar. Bara furstarna kan adla riddare. Dessa är oftast väpnare hos riddarna tills dom är 21 och adlas sedan. Vissa yrkeskrigare kan också adlas om de visat mod i strid.

Ordens makt är direkt beroende av fursten(huset) som styr den. Har fursten mycket mark, pengar och inflytande, kan denne bekosta en större, bättre rustad riddarskara och dessa riddare besitter därför större inflytande. I Silvtrunder är riddarnass makt begränsad till ordens markgränser, men ofta förekommer samarbeten mellan riddarodnar som tjänar samma hus(järnfurste), om järnfursten har stiftat det.

De enda ordnar som har en makt att påverka hela landets politik är egentligen de heliga riddarordnarna, Rortväktarna, Pilgrimiterna och Demonbröderna, just pga kyrkans starka politiska situation i Vastermark. Dessa heliga ordnar är finansierade av kyrkan och besitter stor kunskap i krigsföring och har utrustning av hög kvalitet.

Ämbeten

Varje orden har sina ämbeten som består av:

Ordensmästare, går hand i hand med att vara furste och är således regent över landet och äger all mark som tillhör huset. Ordensmästaren överser också stridsträning och vapenkonst, och är den militära experten. Denna titel är oftast ärftlig och hålls inom huset.
Stallmästare, överser allt angående hästar och deras skötsel.
Slottsmästare, överser underhåll av borgar och fästningar inom ordens ägor.
Ceremoniväktare, upprätthåller traditioner och regler för orden. Har också diplomatiska uppgifter.
Rustningsmästare, överser riddarnas utrustning och underhåll. Ser till att det alltid finns material och dugliga hantverkare vid varje befästning.
Silvermästare, sköter ekonomin.
Skuggmästare, sköter espionage och kontraespionage.
Första Storgavlian, ges till en Storgavlian som bjuds in att rådgiva ordensmästaren i kyrkliga ärenden, men är själv inte medlem i orden.

Det kan variera från orden till orden om alla ämbeten ges ut, men oftast finns alla inom alla ordnar.

Lista över ordnar

Stridskorset
Hunaorden
Norrväktarna
Rortväktarna
Demonbröderna
Pilgrimiterna

Riddarordnar

Äventyr i Trudvang 1.0 ollman_erik Seku