(HUSREGEL)Vapenskick

Dessa regler är tagna från Trudvangs Äventyrare, en modul till DoD7, och smått anpassade till DoD8.

Till skillnad från vapen kvalitet är ett vapens skick tillståndet som det är i, efter att det är skapat i en viss kvalitet. Ett vapen som aldrig infettas eller slipas tappar till slut sin skärpa och ett vapen som används mycket i strid kan få hack och på annat sätt försämras. Således kan ett mästerligt vapen vara rostigt och ett värdelöst vapen vara i bra skick.

När brytvärdet på ett vapen sänks så ändras vapnets vapenskick. Sänkningen av brytvärde kan antingen ske genom strid (där man parerar med vapnet) eller för att man inte tar hand om vapnet i ur och skur.

För varje vecka, under vilket vapnet används eller påverkas av vildmarken, som vapenbäraren inte spenderar en timme med att ta hand om vapnet(mha vapenpaket) så sänks dess brytvärde med 1. Denna sänkning pågår ända tills brytvärdet har halverats. Mitraka håller dock betydligt bättre och vapenbäraren behöver bara spendera en timme varje år med att ta hand om vapnet för att dess brytvärde inte ska sänkas med 1.

Vapenskicket påverkar ett vapens skada och värde. Sänks ett vapens brytvärde med -1 från sitt ursprungliga värde så sänks skada med -1. För var tredje brytvärde som vapnet blir av med efter det så sänks skada med ytterligare -1. Skadan ett vapen ger kan som lägst bli 1 oavsett hur mycket minus på skadan vapnet har.

Nedan följer en tabell som visar hur de olika vapenskicken påverkar ett vapens olika värden. För att ett vapen ska vara i ett annat vapenskick än Bra måste det ursprungliga brytvärdet ha förändrats. Beronende på vad brytvärdet är för ett visst vapen så har det ett visst vapenskick.

VapenskickBVSkademod.HV-mod
Fallfärdig- (10+)-4*0,1
Sönderhackad- (7-9)-3*0,3
Rostig- (4-6)-2*0,5
Begagnad- (1-3)-1*0,8
Brafullingen*1

Så fort vapenskicket har försämrats kan det förbättras genom att gå till en hantverkare som har samma fördjupning för den vapenkvalitet som vapnet är gjort i, tex ett mästersmitt svärd kan bara repareras av en smed med “Smidesmästare”.

Tillbaka till Husregler

(HUSREGEL)Vapenskick

Äventyr i Trudvang 1.0 ollman_erik Seku