(HUSREGEL)Skador och Trauma

Traumatröskel (TT)

Det kan vara lite trist när man dunkar hårt i någon skalle utan någons speciell effekt. Nedan följer några regler för Trauma inspirerat av Kellern.

Reglerna är som följer:

 • Alla varelser har en traumatröskel (TT) som i normala fall är = KP/2(avrundat nedåt).
 • Om G.skadan är lika med eller större än TT har man orsakat Massiv Skada. Offret ska genast slå ett Trauma-slag(1T20); situationsvärde 8 + Psyke + mod.
  • Lyckas slaget förlorar offret KP som normalt.
  • Misslyckas slaget fatalt, förlorar offret KP som normalt, och faller offret medvetslöst av smärtan, och vaknar inte förrän KP är fullt.
  • Misslyckas slaget normalt, förlorar offret KP som normalt, tappar allt denne bär i händerna, och faller till marken. Offret kan inte hantera smärtan, utan måste stå över resten av rundan. Offret är dock ännu medvetande.
   • Följande rundor slår offret Psyke-slag igen för att se om denne återhämtar sig från smärtan.
   • Misslyckas slaget står offret över ännu en runda, ända tills slaget lyckas.
 • Om den träffade kroppsdelen var en arm eller ben, händer även följande:
  • Den träffade lemmen blir obrukar(crippled), oavsett om offret stod emot trauman.
   • Är kroppsdelen en arm, tappar offret allt som denne bar med armen/handen, och kan inte använda armen/handen till något.
   • Är det ett ben kan offret inte stå eller gå själv, utan måste sitta på knä eller ligga.
  • Slå ett situationsslag 12 + Fysik för att se varaktigheten av effekten.
   • Lyckat slag: Effekterna varar tills offrets KP är fullt igen.
   • Misslyckat slag: Effekterna varar 1T6 månader.
   • Fatalt misslyckat slag: Effekterna är permanenta.
 • Massiv skada i huvudet ger -5 på Trauma-slaget.

Se Strid för att se vart man träffar.

Tillbaka till Husregler

(HUSREGEL)Skador och Trauma

Äventyr i Trudvang 1.0 ollman_erik Seku