Hunaland

Hunaland är furstedömet och regionen i Silvtrunder som styrs av huset Valsong.

Geografi
Regionen ligger norr om bergskedjan Silferspiir, öster om Vänaland och söder om landet Fjal. I nordväst ligger en enorm skog som heter Bilefeld

Politik
Furstedömet består av fyra mindre dömen, Sunmark, Svartmark, Vittmark, och Fjalmark.
Valsong styr över Sunmark.
Reckhaos styr Svartmark.
Krudenfold styr Fjalmark.
Ultger styr Vittmark.

Karta
Hunaland.jpg

Hunaland

Äventyr i Trudvang 1.0 ollman_erik Seku