Tag: riddarorden

Results

  • Riddarordnar

    I Silvtrunder är riddarodnarna i princip de adliga husen och deras [[Riddare | riddare]]. Alla furstar har en egen orden, med sina lojala riddare, som de fördelar mark till. Furstarna är oftast mästare över orden och sköter militära uppgifter, men ibland …

  • Valsong

    Valsong är ett hus i [[Silvtrunder]] som styr furstedömet [[Hunaland]]. *Vapensköld* [[File:434723 | class=media-item-align-left | ValsongVarg.jpg]]