Tag: Vildmarksman

Results

  • Wulf

    *Bakgrund* Wulf föddes i den lilla byn Kråkhammar till invandrare från landet Runvjik i Mittland. Hans föräldrar hade flytt till Silvtrunder då skördarna i det karja Runvjik blev sämre och sämre under fimbullevintern. Hade en hård uppväxt då folket i …